Μελέτες έχουν δείξει ότι χρήση στοχευμένων πολυσύνθετων αρωμάτων προδιαθέτει θετικά τους καταναλωτές στην αγοραστική τους απόφαση.

Το 84% του κοινού αποδείχθηκε πιθανότερο να αγοράσει, ή να του αρέσουν περισσότερο τα προϊόντα, όταν βρίσκονταν σε αρωματισμένο χώρο. Στην ίδια έρευνα, πολλοί από τους ερωτηθέντες θα πλήρωναν 10%-15% υψηλότερη τιμή για το προϊόν.
PHILIP KOTLER & Lindstrom Martin, “Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound”, New York, NY: Simon and Schuster, 2005

Η ευχάριστη μυρωδιά στο σημείο πώλησης επηρεάζει θετικά τον καταναλωτή, την τάση του να εισέλθει, να αγοράσει και να παραμείνει περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτό.
Spangenberg, E.R., Crowley, A.E., Henderson, P.W., “Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors?”, JOURNAL OF MARKETING, Vol. 50, 1996, σελίδες 67-80

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το μεταιχμιακό σύστημα (limbic) του εγκεφάλου, που ελέγχει συναισθήματα και συμπεριφορές, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες της μνήμης και της μάθησης.
Οι Richard Axel και Linda Buck κέρδισαν το ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2004 με την έρευνά τους «Odorant receptors and the organization of the olfactory system» (1991).

Το 75% των συναισθημάτων δημιουργούνται από την μυρωδιά!
Bell. S., & Bell, C.P., «Future Sense: Defining Brands through Scent», The Journal of Marketing Society 38, Autumn, 2007