Δημιουργούμε μοναδικά αρώματα για κάθε μάρκα βασιζόμενοι στις αξίες και τα χαρακτηριστικά της.

Συνδυάζουμε χαρακτηριστικά του χώρου, του κοινού που απευθύνεται και των στόχων που θέτει κάθε μάρκα, προκειμένου να δημιουργήσουμε στοχευμένα το άρωμα που θα εκφράζει την ίδια τη μάρκα.

Κάθε άρωμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα βάσει των συστατικών του. Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η διάθεσή του διαφοροποιείται χρησιμοποιώντας διαφορετικά αρώματα.

Η βαθιά μελέτη της προσωπικότητας μιας επιχείρησης για εμάς καταλήγει σε μια συγκεκριμένη οσφρητική πρόταση. Αυτή η πρόταση αποτελεί το μέσο για την έκφραση όλων των χαρακτηριστικών μιας μάρκας, οφείλει να τα στηρίζει σθεναρά και να τα πρεσβεύει απέναντι στο κοινό της. Η στοχευμένη πρόταση επιδιώκει να:

null

προσφέρει μια μοναδική καταναλωτική εμπειρία

null

να ενισχύσει την πιστότητα της μάρκας

null

να διαφοροποιήσει μια μάρκα από τον ανταγωνισμό της και

null

να αποτυπωθεί ανεξίτηλα στη μνήμη του κοινού της

Με αυτό τον τρόπο, η μάρκα θα εκφράζει απόλυτα το κοινό της και το κοινό κάθε μάρκας θα την αναζητά συνεχώς.