Πρόσβαση στο υποσυνείδητο σε μόλις 1 δευτερόλεπτο.

«Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το μεταιχμιακό σύστημα (limbic) του εγκεφάλου, που ελέγχει συναισθήματα και συμπεριφορές, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες της μνήμης και της μάθησης.»
Οι Richard Axel και Linda Buck κέρδισαν το ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2004 με την έρευνά τους «Odorant receptors and the organization of the olfactory system» (1991).

«Το 75% των συναισθημάτων δημιουργούνται από την μυρωδιά!»
Bell. S., & Bell, C.P., «Future Sense: Defining Brands through Scent», The Journal of Marketing Society 38, Autumn, 2007

Το Scent Marketing είναι η μελέτη, η ανάλυση, η διάγνωση και η εφαρμογή του κατάλληλου πολυσύνθετου αρώματος, το οποίο ενισχύει το συναισθηματικό δέσιμο των καταναλωτών με τη μάρκα. Το Scent Marketing αποτελεί βασικό πυλώνα επικοινωνιακής στρατηγικής για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.

Οφέλη

  • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό

  • Μεγαλύτερη παραμονή των καταναλωτών στο χώρο

  • Συναισθηματικό δέσιμο με τους πελάτες

  • Εύκολη αναγνωρισιμότητα

  • Πολυεφαρμογές του αρώματος προς όφελος του καταναλωτή