η δύναμη της όσφρησης   |   scent branding    |   scent promotion   |   multi application scent

 

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

 

Μπορούμε να ενισχύσουμε τη προωθητική ενέργεια ενός προϊόντος δίνοντας τις νότες του αρώματος που το ακολουθεί.  

Συμμετέχουμε στη προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ώρες και διάρκεια, με διαφορετικές μεθόδους

εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα:

 

Δημιουργούμε πολλαπλές αρωματικές ζώνες σε χώρους

Δημιουργούμε συγκεκριμένα αρώματα για τη προώθηση προϊόντων

Διαθέτουμε προηγμένες τεχνολογίες για την εφαρμογή προωθητικών ενεργειών

Δυνατότητα κάλυψης από 30τμ έως 100.000τμ

Δυνατότητα εφαρμογής από 1’ έως μήνες

 

 

 


  

Επιστροφή στο Προϊόν μας