τεχνολογίες  |  άλλες υπηρεσίες  |  άλλα προϊόντα |  ειδικά καταναλωτικά προϊόντα

 

 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Αναγνωρίζοντας την ευαισθησία των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας, παρέχουμε μέσω των υπόλοιπων υπηρεσιών μας, τη διαμόρφωση μιας ασφαλούς και καθαρής ατμόσφαιρας.

Τα προϊόντα της Mega Systems για την απολύμανση των w.c. και την καταπολέμηση εντόμων είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας και εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς.

Έχοντας σχηματίσει ειδική επιστημονική ομάδα ανάπτυξης αυτών των υπηρεσιών, εξασφαλίζουμε την μέγιστη αποτελεσματικότητα, πάντα με σεβασμό στην αισθητική του κάθε χώρου, στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

 

 

  

 

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

 

 

Clearscore

• Εγκεκριμένο βιοκτόνο προϊόν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό έγκρισης 12464/10-11-2005.

• Καταπολεμά αποτελεσματικά μύγες, κουνούπια και σκνίπες

• Ενδείκνυται για χώρους που πωλούν ή επεξεργάζονται τρόφιμα. Ιδανικό για εστιατόρια, παντοπωλεία, εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων, παρασκευαστήρια, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία κ.λπ.

• Το προϊόν χρησιμοποιείται εντός της αυτόματης ηλεκτρονικής συσκευή διάχυσης. Το προϊόν διαθέτει τις απαραίτητες μελέτες αποτελεσματικότητας, διασφάλισης υγείας των παρευρισκομένων ανθρώπων.

Επίσης διαθέτει τοξικολογικές Μελέτες που αφορούν την ασφάλεια του προϊόντος οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) στα πλαίσια της έγκρισης κυκλοφορίας:

– Μελέτες οξείας τοξικότητας από στόματος και αναπνοής,

– Μελέτες ερεθιστικότητας του δέρματος.

– Για τον προσδιορισμό των επιπέδων έκθεσης του ανθρώπου κατά τη χρήση των προϊόντων: Μελέτη υπολογισμού της μέσης συγκέντρωσης εντομοκτόνου αεροζόλ στο χώρο σε συνάρτηση με την απόσταση από το σημείο εκπομπής και την ανανέωση του αέρα του χώρου.

 

Diotan

 

 

• Εγκεκριμένο απολυμαντικό προϊόν από τον Ε.Ο.Φ. με αριθμό έγκρισης 39509/12-06-2007

• Συμπυκνωμένο καθαριστικό Καταχωρημένο στο Μητρώο καθαριστικών – απορρυπαντικών προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους: 10132/0/2006

• Το προϊόν έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα βάσει της κατάθεσης των αντίστοιχων μελετών στον ΕΟΦ στα πλαίσια της έγκρισης του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ Απολυμαντικός παράγοντας: 6,5%w/w Άλκυλο διμέθυλοαμμώνιο βενζυλοχλωρίδιο Έχει την ικανότητα να μειώνει το 99,999% του πληθυσμού βακτηρίων εντός 5 λεπτών στους 20±10C

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ δύο απορρυπαντικά και μια υγρότροπο ουσία που εξασφαλίζουν γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα της τουαλέτας. Έντονος αφρισμός – εμφανής λάμψη της λεκάνης

ΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΠΟΥΡΙ Δεσμεύει τα ιόντα του ασβεστίου και του μαγνησίου εμποδίζοντας τη δημιουργία δυσδιάλυτων αλάτων Προστασία σωληνώσεων από μόλυνση κακοσμία και καταστροφή

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ προληπτική προστασία των σωληνώσεων της τουαλέτας από διάβρωση

ΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ συμπλοκοποιεί και άρα αδρανοποιεί τις ουσίες (π.χ. ουρικό οξύ) που προκαλούν την κακοσμία.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Στην καθαρή από οσμές και μικρόβια επιφάνεια της λεκάνης η σταγόνα Diotan αφήνει ένα διακριτικό άρωμα

 

 

Επιστροφή στις Υπηρεσίες