τεχνολογίες  |  άλλες υπηρεσίες  |  άλλα προϊόντα |  ειδικά καταναλωτικά προϊόντα

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Διαθέτουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη με πάνω από 50.000 αρωματικά συστατικά που μπορούν να συνθέσουν εκατομμύρια

οσφρητικές προτάσεις. Η τεράστια ποικιλία στις κατηγορίες των τελικών προτάσεων  μπορούν να προσφέρουν σε κάθε μάρκα

και για κάθε είδος επιχείρησης αυτό που της ταιριάζει περισσότερο.